ไฟหมุนรถเข็น

ไฟหมุนรถเข็น
(อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้านจราจร)
Image
Image
  • โคมมี 2 สี  สีเหลือง และสีแดง
  • มีตัวปรับระดับความสูงต่ำ
  • มีช่องสำหรับวางแบตเตอรี่
  • มีล้อเข็นสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
  • เพิ่มที่จับเพื่อช่วยให้เข็นรถสะดวกมากขึ้น
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง 3M High Intensity Prismatic Grade
    • แบตเตอรี่พร้อมดวงโคม
    • เฉพาะดวงโคม
Read 334 times