แผงหยุดตรวจ

แผงหยุดตรวจ
Image

 • ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจมีแบบโปร่งและแบบทึบ
 • ใช้สำหรับตั้งด่าน,เตือนอุบัติเหตุตรงทางแยกต่างๆ หรือตรวจสอบก่อนเข้าตัวอาคาร
 • ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ขนาด ศก. 45 ซม. พร้อมติดชื่อหน่วยงาน
 • ไฟไซเรนขนาดใหญ่ 6.5 นิ้ว (ทั่วไป 4.5 นิ้ว)
 • หลอดไฟ 36 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
 • ขาไฟมีฝาครอบอย่างดีพร้อมใช้งาน
 • มีช่องใส่แบตเตอรี่ (ไม่รวมแบตเตอรี่)
 • มีล้อกระทะขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
 • มี 2 แบบคือ
  • ใช้ไฟได้  2 ระบบ คือไฟบ้าน  220v  และไฟจากแบตเตอรี่ 12v พร้อมหม้อแปลงติดตั้งให้
  • ใช้ไฟได้  1 ระบบ คือไฟบ้าน  220v   หรือไฟแบตเตอรี่ 12v
Read 341 times