สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineer Grade

Image

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M แผ่นสะท้อนแสง3M Engineer Grade


  • คุณสมบัติสะท้อนแสง ตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type 1-มอก.606-2549 แบบที่ 1
  • สำหรับงานป้ายจราจร ทั้งภายในและภายนอกอาคาร,ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) หรืองานโฆษณาและการใช้งานทั่วไป
  • แผ่นสะท้อนแสงมีโครงสร้าง 2 แบบ
    • 3M-EGB แบบลูกแก้วเคลือบไอโลหะปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสง
    • 3M-AEGP แบบปริซึมขนาดเล็ก เคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์
  • ขนาดหน้ากว้างของแผ่นสะท้อนแสง 24 " , 30 " , 36 " และ 48 "
  • รับประกัน 5 ปี
Read 443 times