สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M-Advance Flexible Engineer Grade

Image

สติ๊กเกอร์สะท้อนแส3M แผ่นสะท้อนแสง3M
-Advance Flexible Engineer Grade


  • คุณสมบัติสะท้อนแสง ตามมาตรฐาน มอก.606-2549 แบบที่ 1
  • สำหรับงานป้ายจราจร ทั้งภายในและภายนอกอาคาร,ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) หรืองานโฆษณาและการใช้งานทั่วไป
Read 208 times