สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M High Intensity Prismatic Grade

Image

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M แผ่นสะท้อนแสง3M
High Intensity Prismatic Grade


  • 3M High Intensity Prismatic Grade (ไฮอินเทนซิตี้พริสเมติกเกรด) Reflective Sheeting Series 3930
  • แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type4-มอก.606-2549 แบบที่ 4
  • สะท้อนแสงได้ดีกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว (Engineer Grade)
  • เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นป้ายได้ดีขึ้น
  • ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
  • ขนาดหน้ากว้างของแผ่นสะท้อนแสง 24 " , 30 " , 36 " และ 48 "
Read 299 times