สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M Diamond Grade

Image

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M แผ่นสะท้อนแสง3M
Diamond Grade


  • 3M Diamond Grade (ไดมอนด์ เกรด แบบไดมอนด์ เกรด คิวบ์)
  • แผ่นสะท้อนแสงแบบไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ตามมาตรฐาน ASTM D4956 Type IX,XI มอก.606-2549 แบบที่ 9
  • ตอบสนองต่อการมองเห็นในมุมสังเกต (Observation Angle) กว้างถึง 1 องศา ที่ไม่มีในแผ่นสะท้อนแสงแบบอื่น
  • ตอบสนองต่อการมองเห็นในทุกช่วงอายุของผู้ขับขี่ และยานพาหนะทุกประเภท
  • สะท้อนแสงได้ดีกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบอื่น แม้ความสว่างจากไฟหน้ารถจะน้อย
  • ความส่องสว่างสูงพิเศษ มองเห็นได้ได้ชัดเจนทุกระยะการขับขี่ ทั้งระยะใกล้-ไกล ช่วยให้ผู้ขับขี่ มองเห็นและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดข้อจำกัดของตำแหน่งการติดตั้งป้าย
  • มีแบบสีฟลูออเรสเซนต์ให้เลือกใช้ เพื่อให้มองเห็นชัดเจนในเวลาที่มีแสงน้อย ช่วงเช้ามืด พลบค่ำ ฝนตก หรือหมอกลงจัดเวลากลางวัน
  • ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว (Engineer Grade)
  • ขนาดหน้ากว้างของแผ่นสะท้อนแสง 24 " , 30 " , 36 " และ 48 "
Read 581 times