ป้ายแหล่งท่องเที่ยว , ป้าย 3 ภาษา & Smart QR Code (Tourist attraction Signs)

Image

ผู้ผลิตและจำหน่าย ป้ายจราจรสะท้อนแสง สามารถสั่งทำได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ องค์กรอื่นๆ

  • เพิ่มความชัดเจนเรื่องเส้นทางเดินรถ เมื่อพื้นที่นั้นๆติดป้ายจราจร
  • มีความปลอดภัยในสถานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ป้ายเตือนและป้ายบังคับ
  • เพิ่มความเป็นมาตรฐานงานจราจร ให้เป็นไปตามกฏหมาย
  • เกิดความสับสนในการใช้เส้นทางเดินรถน้อยที่สุดในพื้นที่ ที่มีการติดป้ายบอกเส้นทาง หรือ ป้ายบังคับ
  • เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ในสถานที่นั้นๆ เนื่องจาก ป้ายจราจรและป้ายต่างๆ ทางบริษัท สามารถออกแบบได้
  • ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ หากมีการติดตั้งป้ายจราจร หรือ ป้ายเตือน ในสถานที่
Read 371 times