ป้ายเตือนแนวทาง เชื่อมโยงกันไร้สาย พลังงานแสงอาทิตย์ (Link Chevron)

ป้ายเตือนแนวทาง เชื่อมโยงกันไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ (Link Chevron)

Image
Image
Image

ป้ายเตือนแนวทาง เชื่อมโยงกันไร้สาย พลังงานแสงอาทิตย์ LINK CHEVRON

พร้อมชุดควบคุมการกะพริบต่อเนื่องเรียงกันแบบไร้สาย เชื่อมโยงกันทุกป้ายไม่สลับกันคุณสมบัติ

  • ขนาด 0.60x0.75 เมตร
  • สามารถควบคุมการกะพริบให้เชื่อมโยงกันทุกป้ายเป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับลูกศร โดยไม่สลับกันหรือควบคุมให้กะพริบพร้อมกันทุกป้าย
  • ระบบไร้สาย ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุ รับส่งได้ไกลถึง 500 เมตร สามารถควบคุมได้สูงสุดจำนวน 10 ป้ายต่อชุด
  • รูปแบบสัญลักษณ์หน้าป้ายผลิตจากแผ่นสะท้อนแสง 3m Diamond Grade DG รีดบนแผ่นอะคริลิคนำแสงทำให้หลอด LED ส่องสว่างและชัดเจนขึ้น
  • ใช้หลอด LED สำหรับงานจราจรโดยเฉพาะจำนวน 216 ดวง เพื่อเพิ่มความสว่าง
  • ปรับจังหวะในการกระพริบต่อเนื่องให้ช้าหรือเร็วได้ตามต้องการ
  • ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซล ขนาด 22W และเก็บพลังงานผ่านแบตเตอรี่ 36 Ah
  • เมื่อเกิดการเสียหายหรือชำรุดบางป้าย สามารถเปลี่ยนเฉพาะป้ายที่เสียได้โดยป้ายที่เหลือจะทำการตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติและกะพริบต่อเนื่องได้เหมือนเดิม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อป้ายอื่น ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งระบบเหมือนก่อน
Read 387 times